Garantie

Niet goed - geld terug

Wij geven garantie voor de deugdelijkheid van onze producten. Als een product redelijkerwijze niet voldoet aan de opgegeven specificaties dan vergoeden wij de aanschafprijs indien je dat artikel en de bijbehorende originele aankoopbon terugbrengt, ongeacht de staat van het product.

Garantie voor het gebruik en de uitwerking van het product in de toepassing kunnen wij niet geven, omdat dat mede afhankelijk is van de werkwijze en de omstandigheden tijdens en na het gebruik (b.v. de ondergrond, temperatuur, enz.). Wij raden je dan ook aan om altijd een proefje te maken voor je het product gaat gebruiken. De gevolgen van veroudering (verkleuring) of invloed van vocht en licht (papier, hout) vallen buiten onze verantwoording. Alle vermeldingen over lichtechtheid e.d. gelden indien de producten onder prima omstandigheden gebruikt en bewaard worden.

Materialen die bij ons afgegeven worden om te snijden, te plakken of in te lijsten zijn verzekerd voor inbraak-, brand- en waterschade ten gevolge van externe omstandigheden tot een maximum van 500 euro per opdracht en voor zover de waarde aangetoond kan worden uit aankoop- en productiebonnen of officiële taxaties.

Bij het inlijsten, opplakken en snijden besteden wij de uiterste zorg aan je eigendommen. Het is voor ons beiden belangrijk dat je tevreden bent over het resultaat. Indien, onverhoopt, je eigendommen naar jouw mening tijdens of door de uitvoering van je opdracht in waarde zijn gedaald of hun waarde hebben verloren dan blijft de aansprakelijkheid bij jou als opdrachtgever.